top of page
 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn

Vad kan intresseföreningen påverka?

Här följer exempel på olika faktorer som föreningen kan arbeta med och arbetar med:

 • bästa möjliga transportsystem

 • bästa möjliga kommunikationer

 • skapa en bra kvalitetsstämpel för Jordbro företagspark

 • underlätta för företagen att behålla arbetskraft

 • underlätta för företagen att rekrytera ny arbetskraft

 • utveckla bästa möjliga service t.ex. matställen, posthantering, hälsovård

 • bra IT-kommunikationer, t.ex. bredband

 • utveckla en kvalitativt bra bevakning och säkerhet

 • skapa en stark påtryckargrupp

 • utveckla vägstandard, gång- och cykelbanor, planteringar och övrig miljö

 • modernisera och anpassa kommunens detaljplaner till företagens behov

 • utveckla och à jourhålla en bra skyltning till och inom området

 • skapa ett aktivt och fungerande forum som tillvaratar gemensamma intressen – förbättra dialogen med kommunledning och kommunens förvaltningar.

 

Speciellt viktigt för att kunna effektivt påverka det av kommunen startade ”upprustningsprojektet” för Jordbro Albybergs företagspark och som skall pågå flera år framåt

 • skapa en stark aktör gentemot övriga externa myndigheter och organisationer såsom länsstyrelse, SJ, Banverket, landstinget, SL m.fl.
 • skapa en stark aktör gentemot företag och fastighetsägare i området

 • skapa en stark kontaktyta till skola, högskola, arbetsförmedling och föreningsliv

 • utveckla samverkan och samarbete i området

 • utveckla erfarenhetsutbyte och en lokal erfarenhetsbank

 • utveckla informationen i området. Vad är på gång? Var? När? Hur?

 • gemensamt kunna göra billigast möjliga upphandlingar i området

 • erbjuda medlemmar inköpsrabatter

 • utveckla internhandel och service i området

 • utveckla den allmänna trivseln i området

 • utveckla allt som kan vara till nytta och skapa ett väl fungerande område.

 

Under  period föreningen funnits har redan mycket åstadkommits. En arbetsgrupp träffar kontinuerligt representanter för kommunala förvaltningar. Detta har resulterat i ett antal miljoninvesteringar direkt i området. Denna grupp arbetar med ett flertal av de punkter som nämnts ovan.

En annan arbetsgrupp i området, Säkerhetsgruppen, är integrerad i föreningen. Gruppen har med framgång lyckats höja kvaliteten på bevakning till en av Storstockholms bästa. Från 2017 finns två Områdesbilar som förstärkta med hund bevakar området. En tredje arbetsgrupp har startats för att undersöka möjligheten att gemensamt skapa en mer rationell hantering av företagens avfall i området.

 

Gruppen är också aktiv i den allmänna städning som nu pågår i hela företagsparken.

 

Deltagarna i samtliga arbetsgrupper jobbar ideellt för föreningen och området.

 

Du som ännu inte har gått med som medlem i vår intresseförening – bli medlem i Jordbro Albybergs företagspark ideell förening (JAFP).
Därigenom stödjer Du föreningens ideella arbete med att gemensamt utveckla Jordbro företagspark till ett väl fungerande arbetsplatsområde. 

Ansök om medlemskap

bottom of page