top of page
 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn

Vad kan JAFP påverka?

Här följer exempel på olika faktorer som föreningen kan arbeta med och arbetar med:

 • bästa möjliga transportlösningar

 • bästa möjliga kommunikationer

 • skapa en bra kvalitetsstämpel för Jordbro-Albybergs företagspark

 • underlätta för företagen att behålla arbetskraft

 • underlätta för företagen att rekrytera ny arbetskraft

 • utveckla bästa möjliga service 

 • bra IT-lösningar

 • utveckla en kvalitativt bra bevakning och säkerhet

 • utveckla vägstandard, gång- och cykelbanor, planteringar och övrig miljö

 • länka och anpassa kommunens detaljplaner till företagens behov

 • utveckla och à jourhålla en bra skyltning till och inom området

 • ett aktivt och fungerande forum tillsammans med kommunledning och kommunens förvaltningar.

 

Speciellt viktigt för att kunna effektivt påverka det av kommunen startade ”upprustningsprojektet” för Jordbro Albybergs företagspark och som skall pågå flera år framåt

 • skapa en stark aktör gentemot övriga externa myndigheter och organisationer såsom Länsstyrelse, SJ, Banverket, Landstinget, SL, Nobina, Trafikverket mfl.
 • skapa en stark aktör tillsammans med företag och fastighetsägare i området

 • skapa kontakter till skola, högskola, arbetsförmedling och föreningsliv

 • utveckla informationen i området via Nyhetsbrev

 • gemensamt kunna göra bästa möjliga upphandlingar i området

 • erbjuda medlemmar förmåner

 • utveckla internhandel och service i området

 • utveckla den allmänna trivseln i området

 

Under de år föreningen funnits har redan mycket åstadkommits. Samhällsgruppen/Miljö träffar kontinuerligt representanter för kommunala förvaltningar. Detta har resulterat i ett antal miljoninvesteringar direkt i området. Denna grupp arbetar med ett flertal av de punkter som nämnts ovan.

En annan arbetsgrupp är Säkerhetsgruppen, som tillsammans med lokalpolisen och kommunens säkerhetsrådgivare med framgång lyckats höja kvaliteten på bevakning till en av Storstockholms bästa.

Från 2017 finns två Områdesbilar som förstärkta med hund bevakar området.

Deltagarna, även externa i samtliga arbetsgrupper jobbar ideellt för föreningen och området.

 

Du som ännu inte har gått med som medlem i vår företagspark – bli medlem i JAFP.
Därigenom stödjer Du föreningens ideella arbete med att gemensamt utveckla Jordbro-Albybergs företagspark till ett väl fungerande arbetsplatsområde. 

Ansök om medlemskap

bottom of page