top of page
In a Meeting

Om Oss

Jordbro företagspark ideell förening (JAFP) är en intresseförening för företagare och fastighetsägare exklusivt i Jordbro företagspark och Albyberg företagspark. Föreningen bildades i mars 2002 och har idag över hundra medlemmar, alltifrån världsomspännande till lokala storföretag och enmansföretag.

Genom en bred samverkan arbetar föreningen på alla tänkbara sätt för att utveckla arbetsplatsområdet: funktionellt, trivsel- och servicemässigt. Samtidigt skapas ett forum som med största möjliga tyngd kan företräda medlemmarnas intressen i gemensamma frågor och som bidrar till att utbyta information, erfarenheter och kunnande. Kort sagt: föreningen (JAFP) satsar på allt som är till nytta för Dig i Jordbro och Albybergs företagspark.

Ansök om medlemskap

bottom of page