top of page
Business Meeting

Medlemskap

JAFP är en stark kraft i dialog och samverkan med näringslivet och Haninge kommun. Föreningen är ideell och arbetar på alla tänkbara sätt för att utveckla företagsparkerna Albyberg och Jordbro. Vi är idag 130 företag som gör våra röster hörda genom JAFP.

 

  • JAFP är företagen i Jordbro och Albybergs gemensamma röst i kommunen.

  • JAFP arbetar aktivt för ökad säkerhet och bevakning i våra företagsparker.

  • JAFP verkar för bättre kollektivtrafik, gång och cykelvägar, säkrare trafikmiljö och bra skyltning i våra områden.

  • JAFP är samtidigt ett nätverk där företag och intressenter utbyter information och affärsmöjligheter med varandra

 

Bli medlem, var med och stärk oss och dig  för ännu bättre förutsättningar att driva företag i Haninge.

Medlemsavgift

Det lite mindre företaget med 1-5 anställda:  1450 kr/år

De  större företagen med fler än 5 anställda: 2950 kr/år

Ansök om medlemskap

bottom of page