top of page

JAFP Styrelse

(PLATSHÅLLARE TEXT) styrelse består av sex ledamöter valda av bolagsstämman. I styrelsen ingår även tre ledamöter med två suppleanter som företräder de anställda. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut och större investeringar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Don Francis

Founder & CEO

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Lisa Rose

Product Manager

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Ashley Jones

Tech Lead

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Kevin Nye

HR Lead

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Tess Brown

Office Manager

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Alex Young

Customer Support Lead

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Medlemsföretag

bottom of page