top of page

JAFP Styrelse

                                                   Styrelsen arbetar aktivt med de frågor som är aktuella och löpande.

                                                   Kontinuerligt deltar arbetsgrupper inom säkerhet, miljö och infrastruktur.

                                                   Styrelsen tillsammans med kommunen deltar i en öppen och nära dialog

                                                   Ett aktivt styrelsearbete gynnas av engagerade företagare, som vill vara med

                                                   och utveckla företagsområdena.

                                                   

Ove Tyllman, Ordförande

Senior Advisor

Åsa Lund

RekLog i Sverige AB

Johan Hägg

Lambertsson Sverige AB

Hampus Cederflod Engström

Turbinen Fastigheter AB

Mikael Salander, Kassör

Salanders Åkeri AB

Else-Marie Johansson

Albybergfastigheter AB

Rachid Lachen

TD Synnex Sweden AB

Marieanne Thyllman Kommunikatör

Tobias Åhs  

Entevor AB

Anders Holm

Lambertsson Sverige AB

Gunnar Netz  

Foderboden på Södertörn

bottom of page